Mantingui's informat

Revisió albarà compra llibres.docx
Documento Microsoft Word [1.8 MB]

IMPORTANT RECTIFICACIÓ

IBAN ES7300815399110001241925

Petites instruccions per els pares per pagar al caixer

1 Ficar qualsevol targeta de dèbit o crèdit de qualsevol entitat bancaria

2 Introduir codi del caixer 5085

3 seleccionar el concepte a pagar                                                              

4 escriure nom del alumne                                                                         

5 finalitzar