EXTRAESCOLARS

En aquest curs 2017/18 la data límit per fer entrega de les inscripcions és el divendres 15/09/2017.
Des d'aquesta data es farà el recompte de totes les activitats que és podran fer en cas d'haver-hi els alumnes mínims requerits en cadascuna d'elles, segons les seves característiques, material, dintre d'altre grup ja existent.
Si es donés el cas que fora de termini continuem rebent inscripcions, l'opció d'obrir curs estarà present, però amb aquestes opcions:
- Dintre del termini fins al 15/10/2017 començaran en Novembre.
- Després d'aquest termini tindrem altra oportunitat i última per començar al Gener.